شهرداری خوانسار

 

مقام معظم رهبری: شهرداری به عنوان سازمانی که سروکارش با مردم است باید روح خدمتگزاری و اخلاص را بیشتر از جاهای دیگر داشته باشد.  شهرداری در سه سطح با مردم در ارتباط هست. سطح اول خدمات به مردم، سطح دوم حفظ و توسعه فضای سبز و سوم در سطح فرهنگ. جدای از این سطوح شهرداری باید به سه مؤلفه در سازمان خود توجه لازم بکند. اول مبارزه با فساد در سیستم شهرداری و بافت مدیران شهری، دوم ارتقاء سطح علمی اداره شهر و سوم همکاری با سایر دستگاه‌ها. در متن زیر مجموعه‌ای از وظایف شهرداری‌ها در اختیار کاربران ارجمند قرار می‌گیرد.

 

نقشه خوانسار

سرچشمه خوانسار
آدرس خوانسار- میدان 22 بهمن - پارک سرچشمه

هتل زاگرس
آدرس پارک سرچشمه

هتل سرای پدری
آدرس میدان 22 بهمن - خیابان سرچشمه

هتل جهانگردی خوانسار
آدرس میدان 22 بهمن

شهرداری خوانسار
آدرس خیابان امام

امامزاده احمد
آدرس میدان سپاه - آستان مقدس امامزاده احمد

امامزاده سید صالح
آدرس بیدهند

پارک عسل
آدرس خوانسار - میدان عسل