شهرداری خوانسار

 

مقام معظم رهبری: شهرداری به عنوان سازمانی که سروکارش با مردم است باید روح خدمتگزاری و اخلاص را بیشتر از جاهای دیگر داشته باشد.  شهرداری در سه سطح با مردم در ارتباط هست. سطح اول خدمات به مردم، سطح دوم حفظ و توسعه فضای سبز و سوم در سطح فرهنگ. جدای از این سطوح شهرداری باید به سه مؤلفه در سازمان خود توجه لازم بکند. اول مبارزه با فساد در سیستم شهرداری و بافت مدیران شهری، دوم ارتقاء سطح علمی اداره شهر و سوم همکاری با سایر دستگاه‌ها. در متن زیر مجموعه‌ای از وظایف شهرداری‌ها در اختیار کاربران ارجمند قرار می‌گیرد.

 

آگهی مزایده – نوبت اول

آگهی مزایده – نوبت اول

8:44 1395/7/14

شماره 4919 95/7/12

شهرداری خوانسار به استناد مجوز شماره 876 مورخ 95/7/11 شورای محترم اسلامی شهر در نظر دراد خودروی مشروحه ذیل را به بالاترین قیمت به فروش برساند:یک دستگاه ایسوزو 6 تن مدل 1389 سالم همراه با کاربری لجن کشی تحویلی از شرکت مبارز با قیمت پایه 950000000 ریال.

  1. متقاضیان می توانند از روز دوشنبه مورخ 95/7/12 لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 95/7/26  پیشنهاد خود را تحویل دبیرخانه محرمانه شهرداری نموده و رسید دریافت دارند.

2. زمان بازگشایی پیشنهادات رسیده راس ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ95/7/27  می باشد.

3. متقاضی می بایست مبلغ 47500000 ریال را به عنوان ضمانت شرکت در مزایده به حساب 0105922986005 به حساب شهرداری واریز و فیش مربوطه را همراه با تقاضانامه در پاکت دربسته ارائه نمایند.

4. در صورت عدم انعقاد قرارداد توسط برنده و عدم واریز وجه تا مدت یک هفته از بازگشایی پاکتها به حساب شهرداری، شهرداری سپرده نفر اول را ضبط و از نفر دوم دعوت به عمل خواهد آورد و بدین تتیب با نفرات دوم و سوم اقدام خواهد نمود.

5. به پیشنهاداتی که رد یا مخدوش و یا مشروط باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6. کلیه هزینه نقل و انتقال به عهده برنده مزایده خواهد بود.

7. کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

8. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات در ساعات اداری به شهرداری مراجعه یا با شماره همراه 09131711448 تماس حاصل نمایند.

 


641
مطالب مرتبطلطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.