شهرداری خوانسار

 

مقام معظم رهبری: شهرداری به عنوان سازمانی که سروکارش با مردم است باید روح خدمتگزاری و اخلاص را بیشتر از جاهای دیگر داشته باشد.  شهرداری در سه سطح با مردم در ارتباط هست. سطح اول خدمات به مردم، سطح دوم حفظ و توسعه فضای سبز و سوم در سطح فرهنگ. جدای از این سطوح شهرداری باید به سه مؤلفه در سازمان خود توجه لازم بکند. اول مبارزه با فساد در سیستم شهرداری و بافت مدیران شهری، دوم ارتقاء سطح علمی اداره شهر و سوم همکاری با سایر دستگاه‌ها. در متن زیر مجموعه‌ای از وظایف شهرداری‌ها در اختیار کاربران ارجمند قرار می‌گیرد.

 

آگهی مزایده زمین مسکونی

آگهی مزایده زمین مسکونی

12:19 1395/11/13

شهرداری خوانسار به استناد مجوز شماره 752 مورخ 10/11/95 شورای اسلامی شهر در نظر دارد تعداد دو قطعه زمین به شرط تجمیع با کاربری موجود در خیابان شهید سیدصالحی (سه راه سرهنگ) را به توجه به شرایط موجود در زمین به شرح ذیل به بالاترین قیمت به فروش برساند:ردیف

آدرس

شماره پلاک

متراژ پلاک

قیمت پیشنهادی هر مترمربع

کاربری

1

سه راه سرهنگ- خ شهید سید صالحی

1380/3 و 1449/3

95/400

4500000

وضع موجود

 

1)      متقاضیان می توانند از روز سه شنبه مورخ 12/11/95 لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ26/11 /95 پیشنهاد خود را در خصوص پلاک فوق الذکر تحویل دبیرخانه محرمانه شهرداری نموده و رسید دریافت دارند.

2)       زمان بازگشایی پیشنهادات رسیده راس ساعت 9 صبح روز یک شنبه مورخ 27/11 /95 می باشد.

3)      متقاضی می بایست مبلغ 90000000 ریال بابت هر پلاک در جدول فوق به عنوان ضمانت شرکت در مزایده به حساب 0105922986005 به حساب شهرداری واریز و فیش مربوطه را همراه با تقاضانامه دربسته تحویل دبیرخانه محرمانه شهرداری فرمایند.

4)      در صورت عدم انعقاد قرارداد توسط برنده و عدم واریز وجه تا مدت یک هفته از بازگشایی پاکتها ، شهرداری سپرده نفر اول را ضبط و از نفر دوم دعوت به عمل خواهد آورد و بدین ترتیب با نفرات دوم و سوم اقدام خواهد نمود.

5)      به پیشنهاداتی که رد یا مخدوش و یا مشروط باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

6)      کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

7)      متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات در ساعات اداری به دفترفنی و امور مالی شهرداری مراجعه نمایند.

 


768
مطالب مرتبطلطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.