شهرداری خوانسار

 

مقام معظم رهبری: شهرداری به عنوان سازمانی که سروکارش با مردم است باید روح خدمتگزاری و اخلاص را بیشتر از جاهای دیگر داشته باشد.  شهرداری در سه سطح با مردم در ارتباط هست. سطح اول خدمات به مردم، سطح دوم حفظ و توسعه فضای سبز و سوم در سطح فرهنگ. جدای از این سطوح شهرداری باید به سه مؤلفه در سازمان خود توجه لازم بکند. اول مبارزه با فساد در سیستم شهرداری و بافت مدیران شهری، دوم ارتقاء سطح علمی اداره شهر و سوم همکاری با سایر دستگاه‌ها. در متن زیر مجموعه‌ای از وظایف شهرداری‌ها در اختیار کاربران ارجمند قرار می‌گیرد.

 

آگهی مزایده- نوبت اول

آگهی مزایده- نوبت اول

10:16 1396/1/15

شهرداری خوانسار به استناد مجوز شماره 104 مورخ 6/1/95 شورای محترم اسلامی شهر خوانسار در نظر دارد نسبت به اجاره دو واحد دفتر شرکت مسافر بری واقع در ترمینال مسافربری را از طریق مزایده به بالاترین قیمت به صورت اجاره با شرایط ذیل واگذار نماید.. .دو واحد دفتر شرکت مسافربری واقع در ترمینال مسافربری با قیمت پایه ماهیانه هر دو واحد 7200000 ریال برای مدت یک سال.

2. متقاضیان می توانند نسبت به ارائه قیمت بابت هر کدام از واحدها(شماره یک سمت چپ از ورودی پارکینگ و واحد شماره 2 از سمت راست از ورودی پارکینگ) اقدام نمایند. هرکدام از واحدها به یک شرکت مسافربری اختصاص می یابد.

3. متقاضیان می توانند از روز سه شنبه مورخ 8/1/96 تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 23/1/96 پیشنهاد خود را مبنی بر اجاره هرکدام از موارد فوق الذکر در پاکت لاک و مهر شده همراه با ذکر شماره تلفن و آدرس تحویل دبیرخانه محرمانه شهرداری نموده و رسید دریافت دارند.

4. متقاضیان می بایست معادل 5% قیمت پیشنهادی یک سال معادل 2200000ریال بابت هر واحد را به حساب 0105922986005 به حساب سپرده شهرداری خوانسار نزد بانک ملی شعبه خوانسار واریز ویا چک تضمین شده بانکی ضمیمه پیشنهاد خودبه عنوان ضمانت شرکت در مزایده تحویل نمایند.

5. پیشنهادات رسیده در روز پنج شنبه مورخ 24/1/96 در کمیسیون عالی معاملات مورد رسیدگی قرار گرفته و به برندگان مزایده به صورت کتبی ابلاغ خواهد شد و برنده مزایده نیز مکلف است تا یک هفته نسبت به انعقاد قرارداد و واریز وجه مربوطه به حساب شهرداری اقدام نماید.

6. در صورت عدم واریز وجه به حساب شهرداری و عدم انعقاد قرارداد سپرده نفر اول را ضبط و از نفر دوم دعوت به عمل خواهد آورد و بدین ترتیب با نفرات دوم و سوم اقدام خواهد شد.

7.به پیشنهاداتی که مخدوش و یا مشروط باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  1. کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

9. پس از واریز وجه ، و تاییدیه اداره اماکن، شهرداری نسبت به انعقاد قرارداد به نام برنده مزایده اقدام خواهد نمود.

10. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات در ساعات اداری به شهرداری مراجعه یا با شماره تلفن 57770847تماس حاصل نمایند.

 


551
مطالب مرتبطلطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.