شهرداری خوانسار

 

مقام معظم رهبری: شهرداری به عنوان سازمانی که سروکارش با مردم است باید روح خدمتگزاری و اخلاص را بیشتر از جاهای دیگر داشته باشد.  شهرداری در سه سطح با مردم در ارتباط هست. سطح اول خدمات به مردم، سطح دوم حفظ و توسعه فضای سبز و سوم در سطح فرهنگ. جدای از این سطوح شهرداری باید به سه مؤلفه در سازمان خود توجه لازم بکند. اول مبارزه با فساد در سیستم شهرداری و بافت مدیران شهری، دوم ارتقاء سطح علمی اداره شهر و سوم همکاری با سایر دستگاه‌ها. در متن زیر مجموعه‌ای از وظایف شهرداری‌ها در اختیار کاربران ارجمند قرار می‌گیرد.

 

آگهی مزایده- نوبت دوم

آگهی مزایده- نوبت دوم

9:13 1397/2/29

شماره 1477

شهرداری خوانسار به استناد مجوز شماره 129 مورخ 16/2/97 شورای محترم اسلامی شهر خوانسار در نظر دارد دریافت عوارض ورودی پارک سرچشمه را از طریق مزایده به بالاترین قیمت به صورت اجاره با شرایط ذیل واگذار نماید.1. دریافت عوارض ورودی پارک سرچشمه به ازای هر خودروسواری 60000 ریال قیمت پایه درصد سهم شهرداری حداقل 60% . هزینه چاپ قبض و نصب کلیه امکانات و تهیه لباس کار و نیروی کار با حداقل سن 22 سال به عهده متقاضی می باشد.

2. متقاضیان می توانند تا روز سه شنبه مورخ 5/3/97 پیشنهادات خود را مبنی بر اجاره و پرداخت درصد سهم شهرداری در پاکت لاک و مهر شده همراه با ذکر شماره تلفن و آدرس تحویل دبیرخانه محرمانه شهرداری نموده و رسید دریافت دارند.

3. متقاضیان می بایست مبلغ 15000000 ریال را به حساب 0105922986005 به حساب سپرده شهرداری خوانسار نزد بانک ملی شعبه خوانسار واریز ویا چک تضمین شده بانکی ضمیمه پیشنهاد خودبه عنوان ضمانت شرکت در مزایده تحویل نمایند.

4. پیشنهادات رسیده در روز یکشنبه مورخ 6/3/97 در کمیسیون عالی معاملات مورد رسیدگی قرار گرفته و به برندگان مزایده به صورت کتبی ابلاغ خواهد شد و برنده مزایده نیز مکلف است تا یک هفته نسبت به انعقاد قرارداد و واریز وجه مربوطه به حساب شهرداری اقدام نماید.

5. در صورت عدم واریز وجه به حساب شهرداری و عدم انعقاد قرارداد سپرده نفر اول را ضبط و از نفر دوم دعوت به عمل خواهد آورد و بدین ترتیب با نفرات دوم و سوم اقدام خواهد شد.

6. به پیشنهاداتی که مخدوش و یا مشروط باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

7. کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

8. پس از واریز وجه ، و تاییدیه اداره اماکن، شهرداری نسبت به انعقاد قرارداد به نام برنده مزایده اقدام خواهد نمود.

9. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات در ساعات اداری به شهرداری مراجعه یا با شماره تلفن 57770847تماس حاصل نمایند.


298
مطالب مرتبطلطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.